งานติดตั้งเครื่องจักร โรงงานในนิคมปิ่นทอง ศรีราชา งานเซฟตี้ 100%