load chart hiab 7 ตัน

โหลดชาร์ตเฮี๊ยบ 7 ตัน

โหลดชาร์ต เครน ดองยาง ขนาด 7 ตัน 4 ปอก

  • โมเม้นต์การยก                 14     ตัน – เมตร
  • ยกน้ำหนักสูงสุด          7,000     กิโลกรัม
  • ความยาวยืดสูงสุด         10.6     เมตร

ขาหยั่งคู่หน้า เข้า – ออก และขึ้นลง  ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,700 มิลลิเมตร

ข้อมูลจาก  http://www.asiacranes.co.th

ตารางโหลดชาร์ต 7 ตัน
โหลดชาร์ต เครน 7 ตัน
ชาร์ตโหลด เครน 7 ตัน

แนะนำบริการรถเฮี๊ยบให้เช่าของเรา ชลบุรีเครน

เฮี๊ยบให้เช่า
รถเฮี๊ยบ 6 ตัน
สอบถามราคา
4 ปอก ยาว 13 เมตร
ขนาด 6 ล้อ
ขนาด กระบะ 2.35x6.35x0.5 เมตร
มีเอกสารพร้อม
จองเลย
รถเฮี๊ยบ 5 ตัน
รถเฮี๊ยบ 5 ตัน
สอบถามราคา
5 ปอก ยาว 15 เมตร
ขนาด 6 ล้อ
ขนาด กระบะ 2.35x6.35x0.5 เมตร
มีเอกสารพร้อม
จองเลย
รถเฮี๊ยบ 4 ขา
รถเฮี๊ยบ 6 ตัน 4 ขา
สอบถามราคา
6 ปอก ยาว 18 เมตร
ขนาด 6 ล้อ
ขนาด กระบะ 2.35x6.35x0.5 เมตร
มีเอกสารพร้อม
จองเลย
รถเฮี๊ยบ 10 ล้อ
รถเฮี๊ยบ 10 ล้อ 8 ตัน
สอบถามราคา
ุ6 ปอก ยาว 23 เมตร
ขนาด 6 ล้อ
ขนาด กระบะ 2.35x6.35x0.5 เมตร
มีเอกสารพร้อม
จองเลย
รถเครน 10 ตัน
รถเฮี๊ยบ 10 ตัน 4 ล้อ
สอบถามราคา
6 ปอก ยาว 18 เมตร
ขนาด 4 ล้อ
4 ล้อ ยาง ไม่มีกระบะ
มีเอกสารพร้อม
จองเลย
รถเฮี๊ยบรับจ้าง ราคา
รถเครน 25 ตัน
สอบถามราคา
4 ปอก ยาว 34 เมตร
12 ล้อ
ขนาดรถ 12.69x2.49x3.6 เมตร
เอกสารพร้อม
จองเลย

ติดต่อสอบถามรถเฮี๊ยบให้เช่า รถเครนให้เช่า ชลบุรีเครน

One thought on “load chart hiab 7 ตัน

  1. Pingback: รถเฮี๊ยบ คือรถอะไร - truckchonburi

Comments are closed.