ชื่อที่อยู่บริษัท 

บริษัท ชลบุรีเครน จำกัด

590/3 หมู่ที่ 9 ต.คลองกิ่ว 

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร 038-201373

แฟกซ์ 038-201374

email:ruengchaigroup@hotmail.com

เพราะเราดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท ทุกขั้นตอนการทำงานของเรา จึงสร้างความเชื่อมั่น และ ลูกค้ามั่นใจ สามารถตรวจสอบได้ 100% ลูกค้าจะหมดความกังวลใจได้เลยเมื่อใช้บริการให้เช่ารถเฮี๊ยบกับเรา