ข้อกำหนดด้านตัวรถ

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดของตัวรถ

ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถ

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดของผู้ขับรถ