กระเช้าปลายบูม

กระเช้าปลายบูม

          กระเช้าปลายบูม เป็นอุปกรณ์เสริมอีกชนิดหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับงานที่ต้องขึ้นที่สูงมาก ๆ เช่น งานก่อสร้าง หรือ งานซ่อมบำรุง ประเภทสายโทรศัทพ์ สายไฟ รวมถึงงานภายนอกอาคารสูง

  • รถกระเช้าไฟฟ้า เป็นแบบลิฟท์ ขึ้นในแนวตรง
  • รถกระเช้าติดปลายบูมรถเครน หรือ แบบแขวนปลายบูม