สัญญาณมือรถเครน แจกฟรี

สัญญาณมือรถเครน

ภาพสัญญาณมือรถเครนทั้งหมด 16 ท่า

          ในปี 2023 นี้ บริษัท ชลบุรีเครน จำกัด ได้จัดทำภาพสัญญาณมือรถเครนสากลขึ้น มีทั้งหมด 16 ท่า รวมไว้ในกระดาษแผ่นเดียว เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องทำการขอมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด เพียงขอสงวนสิทธิ์การดัดแปลงส่วนต่าง ๆ ของภาพ มิให้มีการดัดแปลง ลบ หรือเพิ่มส่วนหนึ่งส่วนใดลงในภาพทั้งสิ้น

สัญญาณมือรถเครน