สัญญาณมือรถเครน-ep4

สัญญาณมือรถเครน

สัญญาณมือสากลสำหรับรถเครน ต่อ

13. ยกบูมขึ้นพร้อมกับเลื่อนรอกขึ้น

ทำได้โดยการ

เหยียดแขนออกสุด แบมือในลักษณะตั้งหัวแม่มือชี้ขึ้น แล้วกวักนิ้วทั้งสี่ไป – มา (ยกเว้นหัวแม่มือ)

14. นอนบูมพร้อมกับเลื่อนรอกขึ้น

ทำได้โดยการ

เหยียดแขนออกสุดแขน เหยียดฝ่ามือในลักษณะตั้งหัวแม่มือชี้ลง แล้วกวักนิ้วทั้งสี่ไป – มา (ยกเว้นหัวแม่มือ)

นอนบูมเลื่อนรอกขึ้น

15. ยึดบูม

ทำได้โดยการ

กำมือทั้งสองหงายขึ้นเสมอเอว แล้วเหยียดหัวแม่มือออกทั้งสองข้าง

ยืดบูม

16. หดบูม

ทำได้โดยการ

กำมือทั้งสองคว่ำลง แล้วยกขึ้นเสมอเอว แล้วให้หัวแม่มือทั้งสองข้างชี้เข้าหากัน

หดบูม