สัญญาณมือรถเครน-ep3

สัญญาณมือรถเครน

สัญญาณมือสากลสำหรับรถเครน ต่อ

9. สวิงบูมไปด้านที่มือชี้

ทำได้โดยการ

เหยียดแขนซ้าย หรือ ขวา ชี้ไปตามทิศทางที่ต้องการจะให้หมุนบูมไป

สวิงบูมไปด้านที่มือชี้

10. เดินหน้า

ทำได้โดยการ

เหยียดฝ่ามือขวาตรงออกไปข้างหน้าระดับไหล่ฝ่ามือตั้งตรง ทำท่าผลักในทิศทางที่ต้องการให้รถเครนเคลื่อที่ไป

11. เลื่อนรอกขึ้น

ทำได้โดยการ

ให้งอศอกขึ้นตั้งฉาก ชี้นิ้วชี้ขื้น แล้วหมุนเป็นวงกลม

12. เลื่อนรอกลง

ทำได้โดยการ

กางแขนขวาออกเล็กน้อย ใช้นิ้วชึ้ลงพื้น แล้วหมุนเป็นวงกลม

เลื่อนรอกลง