สัญญาณมือรถเครน ep2

สัญญาณมือรถเครน

สัญญาณมือสากลสำหรับรถเครน ต่อ

5. ยกบูม

ทำได้โดยการ

เหยียดแขนขวาออกสุดแขน แล้วกำมือ ให้หัวแม่มือชี้ขึ้นด้านบน

ยกบูม

6. นอนบูม

ทำได้โดยการ

เหยียดแขนขวาออกสุดแขนแล้วกำมือ ให้หัวแม่มือชี้ลงพื้น

นอนบูม

7. ใช้รอกใหญ่

ทำได้โดยการ

กำมือ ยกขึ้นเหนือศีรษะ แล้วเคาะเบา ๆ บนศีรษะตนเองหลาย ๆ ครั้ง แล้วให้สัญญาณอื่น ๆ ที่ต้องการ 

ใช้รอกใหญ่

8. ใช้รอกเล็ก

ทำได้โดยการ

งอข้อศอกขึ้น กำมือระดับไหล่ โย้ไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วใช้มืออีกข้าง แตะที่ศอก จากนั้นให้สัญญาณอื่น ๆ ที่ต้องการ