สัญญาณมือรถเครน ep1

สัญญาณมือรถเครน

สัญญาณมือสากลสำหรับรถเครน

               ในปัจจุบัน เครื่องจักรสำคัญที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมถึงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ ปั่นจัน หรือ เครน เพื่อใช้ทุนแรงงานคนในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ทำให้การเกิดอุบัติเหตุ และ เสียหาย ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย

               สิ่งหนึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการสื่อสารกัน ระหว่างผู้ควบคุมปั่นจั่น และ ผู้ให้สัญญาณมือนั่นเอง ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงกำหนดรูปแบบการให้สัญญาณมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั่นจั่น ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553

          เพื่อให้ผู้ประกอบการ นำไปใช้ติดไว้ตามจุดปฏิบัติงานต่าง ๆ ในตำแหน่งที่เห็นได้โดยชัดเจน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยแบ่งสัญญาณออกเป็นดังต่อไปนี้

1.  หยุดยกของฉุกเฉิน

ทำได้โดยการ

เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไประดับหัวไหล่ ฝ่ามือคว่ำลง แล้วเหวี่ยงไป – มา ในแนวระดับ ไหล่อย่างรวดเร็ว

2. หยุดยกของ

ทำได้โดยการ

เหยียดแขนซ้ายออกไปในระดับไหล่ แบบคว่ำฝ่ามือ แล้วเหวี่ยงไป – มา ในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ว

หยุดยกของ

3. ให้หยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมด

ทำได้โดยการ

กำมือทั้งสองเข้าหากันให้อยู่ในระดับเอว

4. ให้ยกของขึ้นช้า ๆ

ทำได้โดยการ

ยกแขนคว่ำฝ่ามือให้ได้ระดับคาง แล้วใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่ง ชี้ตรงกลางฝ่ามือแล้วหมุนช้า ๆ

ให้ยกของขึ้นช้า ๆ